Emotsioonidetektor v1.0
Emotsioonidetektor on Eesti Keele Instituudis riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" projekti "Kõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid" raames loodud vahend kirjaliku teksti lõikude positiivsuse, negatiivsuse ja neutraalsuse tuvastamiseks.
  Kasuta leksikonipõhist hinnangut